BẠCH THỦ ĐỀ 1 SỐ MIỀN BẮC
Thống kê đã cập nhật lúc 25/09/2023

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.


Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
24/09/2023 CHO 220 miss
23/09/2023 CHO 054 miss
22/09/2023 CHO 162 miss
21/09/2023 CHO 227 RA LÔ 27
20/09/2023 CHO 275 RA LÔ 75
19/09/2023 CHO 387 MISS
18/09/2023 CHO 277 MISS
17/09/2023 CHO 610 MISS
16/09/2023 CHO 449 MISS
15/09/2023 CHO 116 MISS
14/09/2023 CHO 058 MISS
13/09/2023 CHO 772 RA LO 72
12/09/2023 CHO 490 MISS
11/09/2023 CHO 617 MISS
10/09/2023 CHO 174 MISS
09/09/2023 CHO 163 MISS
08/09/2023 CHO 183 RA LÔ 83
07/09/2023 CHO 057 RA LÔ 57
06/09/2023 CHO 848 RA LÔ 48
05/09/2023 CHO 115 MISS
04/09/2023 CHO 384 MISS
03/09/2023 CHO 729 MISS
02/09/2023 CHO 948 Ra lô 48
01/09/2023 CHO 508 Ra lô 08
31/08/2023 CHO 491 MISS
30/08/2023 CHO 506 MISS
29/08/2023 CHO 380 MISS
28/08/2023 CHO 508 RA LÔ 08
27/08/2023 CHO 053 miss
26/08/2023 CHO 832 miss
25/08/2023 CHO 723 RA LÔ 23
24/08/2023 CHO 839 MISS
23/08/2023 CHO 612 MISS
21/08/2023 CHO 274 MISS
20/08/2023 CHO 274 MISS
19/08/2023 CHO 054 MISS
18/08/2023 CHO 275 MISS
17/08/2023 CHO 343 RA LÔ 43
16/08/2023 CHO 491 RA LỘN 19 DB
15/08/2023 CHO 165 MISS
14/08/2023 CHO 005 RA LÔ 05
13/08/2023 CHO 054 MISS
12/08/2023 CHO 491 RA 91 LÔ
11/08/2023 CHO 275 MISS
10/08/2023 CHO 721 MISS
09/08/2023 CHO 261 WIN 261 DB
08/08/2023 CHO 507 MISS
07/08/2023 CHO 836 MISS
06/08/2023 CHO 507 MISS
05/08/2023 CHO 610 WIN 10×2 DB
04/08/2023 CHO 183 MISS
03/08/2023 CHO 288 WIN 288 DB
02/08/2023 CHO 163 MISS
01/08/2023 CHO 507 RA LÔ 07
31/07/2023 CHO 615 WIN 615 DB

BẠCH THỦ ĐỀ 1 LỖ 500K

KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT