BẠCH THỦ ĐỀ 1 SỐ MIỀN BẮC
Thống kê đã cập nhật lúc 05/12/2022

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
05/12/2022 CHO 42 RA LO 42×2
04/12/2022 CHO 69 MISS
03/12/2022 CHO 63 RA LO 63
02/12/2022 CHO 74 MISS
01/12/2022 CHO 17 RA LO 17
30/11/2022 CHO 85 MISS
29/11/2022 CHO 85 MISS
28/11/2022 CHO 52 MISS
27/11/2022 CHO 41 RA LO 41
26/11/2022 CHO 64 MISS
25/11/2022 CHO 46 RA LÔ 46
24/11/2022 CHO 96 WIN 96 DB
23/11/2022 CHO 24 RA LO 24
22/11/2022 CHO 41 RA LO 41
21/11/2022 CHO 79 MISS
20/11/2022 CHO 74 RA LÔ 74×2
19/11/2022 CHO 04 RA LÔ 04×2
18/11/2022 CHO 92 Win 92 DB
17/11/2022 CHO 76 WIN 76 DB
16/11/2022 CHO 51 RA LÔ 51
15/11/2022 CHO 54 MISS
14/11/2022 CHO 14 RA lô 14
13/11/2022 CHO 91 RA lô 91
12/11/2022 CHO 58 MISS
11/11/2022 CHO 81 MISS
10/11/2022 CHO 10 WIN 10 DB
09/11/2022 CHO 23 RA LÔ 23×2
08/11/2022 CHO 41 RA LÔ 41×3
07/11/2022 CHO 67 WIN 67 DB
06/11/2022 CHO 26 RA LÔ 26
06511/2022 CHO 21 RA LÔ 21×2
04/11/2022 CHO 71 WIN 71 DB
03/11/2022 CHO 19 WIN 19 DB
02/11/2022 CHO 36 RA LÔ 36
01/11/2022 CHO 38 MISS
31/10/2022 CHO 53 MISS
30/10/2022 CHO 24 MISS
29/10/2022 CHO 91 RA LÔ 91
28/10/2022 CHO 79 MISS
27/10/2022 CHO 35 MISS
26/10/2022 CHO 90 MISS
25/10/2022 CHO 54 Ra lô 54
24/10/2022 CHO 40 Ra lô 40
23/10/2022 CHO 80 Ra lô 80×2
22/10/2022 CHO 80 miss
21/10/2022 CHO 48 MISS
20/10/2022 CHO 32 RA LÔ 32
19/10/2022 CHO 79 WIN 79 DB
18/10/2022 CHO 58 RA LÔ 58
17/10/2022 CHO 75 MISS
16/10/2022 CHO 70 MISS
15/10/2022 CHO 84 RA LÔ 84×2
14/10/2022 CHO 74 WIN 74 DB
13/10/2022 CHO 58 MISS
12/10/2022 CHO 46 RA LÔ 46
11/10/2022 CHO 89 MISS
10/10/2022 CHO 86 MISS
09/10/2022 CHO 49 MISS
08/10/2022 CHO 04 RA LÔ 04
07/10/2022 CHO 18 RA LÔ 18
06/10/2022 CHO 34 RA LÔ 34
05/10/2022 CHO 85 MISS
04/10/2022 CHO 95 MISS
03/10/2022 CHO 76 MISS
02/10/2022 CHO 41 RA LÔ 41
01/10/2022 CHO 19 WIN 19 DB

BẠCH THỦ ĐỀ 1 LỖ 500K

KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT