BẠCH THỦ ĐỀ 1 SỐ MIỀN BẮC
Thống kê đã cập nhật lúc 12/04/2024

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.


Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
12/04/2024 CHO 503 MISS
11/04/2024 CHO 150 RA LÔ 50
10/04/2024 CHO 615 MISS
09/04/2024 CHO 279 MISS
08/04/2024 CHO 613 RA LO 13
07/04/2024 CHO 276 miss
06/04/2024 CHO 371 RA LÔ 71×3
05/04/2024 CHO 493 MISS
04/04/2024 CHO 389 WIN 389
03/04/2024 CHO 389 MISS
02/04/2024 CHO 835 RA LÔ 35
01/04/2024 CHO 059 RA LÔ 59×2
31/03/2024 CHO 275 MISS
30/03/2024 CHO 275 MISS
29/03/2024 CHO 385 MISS
28/03/2024 CHO 162 MISS
27/03/2024 CHO 614 RA LÔ 14
26/03/2024 CHO 116 miss
25/03/2024 CHO 059 miss
24/03/2024 CHO 496 miss
23/03/2024 CHO 275 miss
22/03/2024 CHO 271 Win 71×3 DB
21/03/2024 CHO 053 MISS
20/03/2024 CHO 270 MISS
19/03/2024 CHO 270 MISS
18/03/2024 CHO 832 MISS
17/03/2024 CHO 497 MISS
16/03/2024 CHO 167 WIN ĐỀ 67
15/03/2024 CHO 834 WIN ĐỀ 34
14/03/2024 CHO 940 MISS
13/03/2024 CHO 503 RA LÔ 03
12/03/2024 CHO 508 miss
11/03/2024 CHO 166 miss
10/03/2024 CHO 338 RA LÔ 38
09/03/2024 CHO 277 RA LÔ 77
08/03/2024 CHO 507 WIN 07 DB
07/03/2024 CHO 947 WIN 47 DB
06/03/2024 CHO 613 RA LÔ 14
05/03/2024 CHO 183 RA LÔ 83×2
04/03/2024 CHO 724 MISS
03/03/2024 CHO 632 WIN 632 DB
02/03/2024 CHO 614 MISS
01/03/2024 CHO 946 RA LÔ 46
29/02/2024 CHO 492 RA LÔ 92×2
28/02/2024 CHO 695 RA LÔ 95
27/02/2024 CHO 169 RA LÔ 69
26/02/2024 CHO 167 MISS
25/02/2024 CHO 275 MISS
24/02/2024 CHO 830 MISS
23/02/2024 CHO 723 MISS
22/02/2024 CHO 728 MISS
21/02/2024 CHO 612 MISS
20/02/2024 CHO 005 RA LÔ 05
19/02/2024 CHO 053 RA LÔ 53
18/02/2024 CHO 839 MISS
17/02/2024 CHO 247 MISS
16/02/2024 CHO 502 MISS
15/02/2024 CHO 493 MISS
14/02/2024 CHO 053 Ra Lô 53
13/02/2024 CHO 050 Ra Lô 50×2
06/02/2024 CHO 721 MISS
05/02/2024 CHO 508 MISS
04/02/2024 CHO 831 MISS
03/02/2024 CHO 389 MISS
02/02/2024 CHO 449 MISS
01/02/2024 CHO 618 RA LÔ 18
31/01/2024 CHO 054 MISS
30/01/2024 CHO 387 MISS
29/01/2024 CHO 839 MISS
28/01/2024 CHO 724 MISS
27/01/2024 CHO 279 WIN 79 DB
26/01/2024 CHO 141 MISS
25/01/2024 CHO 551 MISS
24/01/2024 CHO 729 RA LÔ 29
23/01/2024 CHO 506 RA LÔ 06
22/01/2024 CHO 951 MISS
21/01/2024 CHO 619 WIN 19×2 DB
20/01/2024 CHO 165 RA LÔ 65
19/01/2024 CHO 945 RA LÔ 45
18/01/2024 CHO 959 RA LÔ 59
17/01/2024 CHO 523 MISS
16/01/2024 CHO 509 RA LÔ 09×2
15/01/2024 CHO 945 RA LÔ 45
14/01/2024 CHO 837 MISS
13/01/2024 CHO 007 MISS
12/01/2024 CHO 831 MISS
11/01/2024 CHO 720 MISS
10/01/2024 CHO 832 WIN 32×2 DB
09/01/2024 CHO 493 MISS
08/01/2024 CHO 836 MISS
07/01/2024 CHO 618 WIN 618 DB
06/01/2024 CHO 059 MISS
05/01/2024 CHO 276 MISS
04/01/2024 CHO 054 MISS
03/01/2024 CHO 495 WIN 495 DB
02/01/2024 CHO 948 RA LÔ 48×2
01/01/2024 CHO 273 RA LÔ 73×2

BẠCH THỦ ĐỀ 1 LỖ 500K

KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT