BẠCH THỦ ĐỀ 1 SỐ MIỀN BẮC
Thống kê đã cập nhật lúc 24/03/2023

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.


Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
24/03/2023 CHO 32 MISS
23/03/2023 CHO 90 RA LO 90
22/03/2023 CHO 78 MISS
21/03/2023 CHO 72 MISS
20/03/2023 CHO 63 RA LÔ 63
19/03/2023 CHO 30 RA 03 DB
18/03/2023 CHO 82 MISS
17/03/2023 CHO 09 RA LÔ 09
16/03/2023 CHO 29 MISS
15/03/2023 CHO 24 WIN 24 DB
14/03/2023 CHO 35 RA LÔ 35
13/03/2023 CHO 51 RA LÔ 51
12/03/2023 CHO 30 MISS
11/03/2023 CHO 48 RA LO 48
10/03/2023 CHO 81 RA LO 81
09/03/2023 CHO 37 RA LO 37
08/03/2023 CHO 87 WIN 87 DB
07/03/2023 CHO 78 RA LÔ 78
06/03/2023 CHO 23 RA LÔ 23
05/03/2023 CHO 18 WIN 18 DB
04/03/2023 CHO 42 MISS
03/03/2023 CHO 49 MISS
02/03/2023 CHO 67 MISS
01/03/2023 CHO 80 MISS

BẠCH THỦ ĐỀ 1 LỖ 500K

KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT