ĐÁ XIÊN+BAO LÔ MIỀN TRUNG 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 28/02/2024

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

tr>

Ngày BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG Kết quả
27-02-2024 DLK:34-74 QNM:48-89 WIN QNM 48-89
26-02-2024 PY:10-50 TTH:57-75 WIN PY 10-50
25-02-2024 KH 38-83 KT:07-70 TTH:57-75 MISS
24-02-2024 QNG 30-85 DNG 53-03 DNO 80-30 WIN QNG 85-30 G8
23-02-2024 GL:88-86 NT:28-71 RA GL 88
22-02-2024 BDI:23-73 QT:37-87 QB:28-32 RA bdi 23
21-02-2024 KH:15-65 DNG:06-56 RA KH 15
20-02-2024 DLK:15-51 QNM:06-56 WIN DLK 15-51 DB
19-02-2024 PY 35-53 TTH:03-30 WIN PY 35-53 TTH:03
18-02-2024 KH:38-83 KT:35-53 TTH:49-94 MISS
17-02-2024 QNG 24-64 DNG:14-69 DNO:46-19 RA QNG 64 DNG 14 DB DNO 46 G8
16-02-2024 NT 13-31 GL:17-71 RA NT 31×2
15-02-2024 BDI 30-57 QT 70-07 QB 25-75 RA BDI 30 QT 70 QB 75
14-02-2024 KH 36-86 DNG 18-63 miss
13-02-2024 DLK 25-75 QNM 20-70 Win QNM 20-70 G8
06-02-2024 DLK 26-76 QNM 21-71 Miss
05-02-2024 PY 40-80 TTH 37-77 Miss
04-02-2024 KH 34-84 KT 39-89 TTH 84-96 RA KH 34
03-02-2024 QNG:97-74 DNG:47-92 DNO:24-42 RA DNG 47
02-02-2024 GL:86-94 NT:04-71 RA GL:86 NT:04
01-02-2024 BDI:21-76 QT:21-71 QB:62-57 MISS
31-01-2024 KH 47-92 DNG:79-97 MISS
30-01-2024 DLK 69-91 QNM:14-41 MISS
29-01-2024 PY:34-43 TTH:67-76 RA TTH 67
28-01-2024 KH:02-92 KT:57-78 TTH 42-79 RA KT 57×2
27-01-2024 QNG 47-74 DNG:79-97 DNO:24-42 RA QNG 47 DNG 97
26-01-2024 GL:32-42 NT:03-30 RA GL 32
25-01-2024 BDI:21-61 QT:26-16 QB:34-74 WIN BDI 21 G8-61×2
24-01-2024 KH:14-54 DNG:41-64 MISS
23-01-2024 DLK:10-60 QNM:25-74 RA DLK 60×2
22-01-2024 PY:96-91 TTH:51-59 MISS
21-01-2024 KH :24-64 KT:46-69 TTH:19-14 MISS
20-01-2024 QNG:09-54 DNG:45-59 DNO:90-40 WIN DNO 40-90 QNG 54 DNG 45
19-01-2024 GL 39-89 NT:34-98 WIN GL:39 NT:34-98×2 DB
18-01-2024 BDI:35-85 QT:53-03 QB:39-89 WIN QB:89×2-39×2 DB BDI 85 QT:53
17-01-2024 KH 18-81 DNG:19-89 RA DNG 89 DB
16-01-2024 DLK:75-02 QNM:69-89 MISS
15-01-2024 PY 35-53 TTH:57-75 RA PY 53 TTH 57 DB
14-01-2024 KH:75-25 KT:18-68 TTH:31-81 RA KH 75×2
13-01-2024 QNG:01-51 DNG:31-86 DNO:18-36 WIN QNG 01-51×2 DNG 31
12-01-2024 GL:23-32 NT:35-53 WIN GL 23 NT 53-35 G8
11-01-2024 BDI:58-98 QT:28-78 QB:37-23 WIN 58-98 G8
10-01-2024 KH 75-89 DNG:04-47 RA KH 75
09-01-2024 DLK 22-54 QNM 84-89 WIN:QNM 84 G8
08-01-2024 PY 68-63 TTH 81-36 WIN:PY 63×2-68 G8
07-01-2024 KH:14-54 KT:53-94 TTH 49-59 WIN:KH 54 KT:94×2 TTH 59 DB
06-01-2024 QNG:27-67 DNG:12-71 DNO:21-76 WIN:DNO 21-76×2 DB QNG 27
05-01-2024 GL 45-40 NT:54-59 MISS
04-01-2024 BDI 45-09 QT:40-95 QB:90-59 WIN BDI 09-45 QB 90
03-01-2024 KH 15-56 DNG:51-01 WIN DNG 01 DB
02-01-2024 DLK:37-73 QNM 23-32 WIN QNM 32-23 DB
01-01-2024 PY:85-58 TTH:35-53 WIN TTH 35-53
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT