ĐỘC THỦ 1 LỖ MIỀN BẮC 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 22/05/2024

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
21/05/2024 CHO 42 MISS
20/05/2024 CHO 15 MISS
19/05/2024 CHO 62 WIN 62×2
18/05/2024 CHO 64 WIN 64
17/05/2024 CHO 21 MISS
16/05/2024 CHO 01 MISS
15/05/2024 CHO 30 WIN 30
14/05/2024 CHO 32 miss
13/05/2024 CHO 26 WIN 26
12/05/2024 CHO 34 MISS
11/05/2024 CHO 79 WIN 79
10/05/2024 CHO 75 WIN 75
09/05/2024 CHO 15 MISS
08/05/2024 CHO 63 WIN 63
07/05/2024 CHO 12 MISS
06/05/2024 CHO 34 WIN 34
05/05/2024 CHO 36 WIN 36
04/05/2024 CHO 12 WIN 12
03/05/2024 CHO 27 MISS
02/05/2024 CHO 21 Win 21
01/05/2024 CHO 48 Miss
30/04/2024 CHO 10 WIN 10
29/04/2024 CHO 37 WIN 37
28/04/2024 CHO 74 WIN 74
27/04/2024 CHO 47 WIN 47
26/04/2024 CHO 18 WIN 18
25/04/2024 CHO 84 MISS
24/04/2024 CHO 45 MISS
23/04/2024 CHO 05 MISS
22/04/2024 CHO 19 MISS
21/04/2024 CHO 09 Win 09
20/04/2024 CHO 63 Win 63×2
19/04/2024 CHO 92 Win 92×2 DB
18/04/2024 CHO 09 Win 09
17/04/2024 CHO 98 MISS
16/04/2024 CHO 64 MISS
15/04/2024 CHO 51 WIN 51
14/04/2024 CHO 70 WIN 70×2
13/04/2024 CHO 30 WIN 30
12/04/2024 CHO 16 WIN 16×2
11/04/2024 CHO 94 MISS
10/04/2024 CHO 36 WIN 36
09/04/2024 CHO 23 MISS
08/04/2024 CHO 86 MISS
07/04/2024 CHO 57 WIN 57
06/04/2024 CHO 79 MISS
05/04/2024 CHO 93 MISS
04/04/2024 CHO 96 WIN 96
03/04/2024 CHO 70 MISS
02/04/2024 CHO 23 MISS
01/04/2024 CHO 49 MISS
31/03/2024 CHO 75 MISS
30/03/2024 CHO 82 MISS
29/03/2024 CHO 93 MISS
28/03/2024 CHO 41 MISS
27/03/2024 CHO 27 MISS
26/03/2024 CHO 69 MISS
25/03/2024 CHO 18 MISS
24/03/2024 CHO 37 MISS
23/03/2024 CHO 65 MISS
22/03/2024 CHO 31 MISS
21/03/2024 CHO 57 MISS
20/03/2024 CHO 18 MISS
19/03/2024 CHO 73 WIN 73X2
18/03/2024 CHO 27 WIN 27
17/03/2024 CHO 17 MISS
16/03/2024 CHO 62 WIN 62
15/03/2024 CHO 46 MISS
14/03/2024 CHO 45 WIN 45
13/03/2024 CHO 57 MISS
12/03/2024 CHO 83 MISS
11/03/2024 CHO 93 MISS
10/03/2024 CHO 93 MISS
09/03/2024 CHO 18 MISS
08/03/2024 CHO 78 WIN 78
07/03/2024 CHO 36 WIN 36
06/03/2024 CHO 35 MISS
05/03/2024 CHO 75 WIN 75
04/03/2024 CHO 37 MISS
03/03/2024 CHO 21 MISS
02/03/2024 CHO 17 MISS
01/03/2024 CHO 86 WIN 86
29/02/2024 CHO 19 WIN 19
28/02/2024 CHO 63 MISS
27/02/2024 CHO 42 MISS
26/02/2024 CHO 75 WIN 75
25/02/2024 CHO 31 MISS
24/02/2024 CHO 28 MISS
23/02/2024 CHO 30 WIN 30
22/02/2024 CHO 85 MISS
21/02/2024 CHO 86 MISS
20/02/2024 CHO 15 WIN 15
19/02/2024 CHO 57 WIN 57
18/02/2024 CHO 53 MISS
17/02/2024 CHO 53 MISS
16/02/2024 CHO 63 MISS
15/02/2024 CHO 56 MISS
14/02/2024 CHO 53 Win 53
13/02/2024 CHO 10 Win 10
06/02/2024 CHO 71 MISS
05/02/2024 CHO 39 MISS
04/02/2024 CHO 32 MISS
03/02/2024 CHO 76 MISS
02/02/2024 CHO 84 WIN 84×2
01/02/2024 CHO 12 MISS
31/01/2024 CHO 87 MISS
30/01/2024 CHO 29 MISS
29/01/2024 CHO 36 MISS
28/01/2024 CHO 38 WIN 38
27/01/2024 CHO 08 MISS
26/01/2024 CHO 79 WIN 79
25/01/2024 CHO 72 MISS
24/01/2024 CHO 69 WIN 69
23/01/2024 CHO 68 WIN 68
22/01/2024 CHO 81 WIN 81
21/01/2024 CHO 02 MISS
20/01/2024 CHO 63 MISS
19/01/2024 CHO 90 MISS
18/01/2024 CHO 74 MISS
17/01/2024 CHO 43 WIN 43
16/01/2024 CHO 65 MISS
15/01/2024 CHO 97 WIN 97
14/01/2024 CHO 49 MISS
13/01/2024 CHO 16 MISS
12/01/2024 CHO 25 WIN 25
11/01/2024 CHO 72 MISS
10/01/2024 CHO 37 WIN 37
09/01/2024 CHO 49 WIN 49
08/01/2024 CHO 50 MISS
07/01/2024 CHO 49 MISS
06/01/2024 CHO 76 MISS
05/01/2024 CHO 12 MISS
04/01/2024 CHO 51 MISS
03/01/2024 CHO 42 WIN 42
02/01/2024 CHO 03 MISS
01/01/2024 CHO 72 WIN 72
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT