ĐỘC THỦ 1 LỖ MIỀN BẮC 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 05/12/2022

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
05/12/2022 DTL 32 MISS
04/12/2022 DTL 48 MISS
03/12/2022 DTL 48 MISS
02/12/2022 DTL 63 MISS
01/12/2022 DTL 95 MISS
30/11/2022 DTL 85 MISS
29/11/2022 DTL 24 MISS
28/11/2022 DTL 68 MISS
27/11/2022 DTL 02 WIN 02
26/11/2022 DTL 41 MISS
25/11/2022 DTL 56 WIN 56
24/11/2022 DTL 38 MISS
23/11/2022 DTL 18 MISS
22/11/2022 DTL 15 WIN 15
21/11/2022 DTL 30 WIN 30
20/11/2022 DTL 24 WIN 24
19/11/2022 DTL 52 WIN 52
18/11/2022 DTL 41 MISS
17/11/2022 DTL 98 Win 98
16/11/2022 DTL 86 Win 86
15/11/2022 DTL 74 Win 74
14/11/2022 DTL 14 Win 14
13/11/2022 DTL 59 Win 59
12/11/2022 DTL 34 MISS
11/11/2022 DTL 15 MISS
10/11/2022 DTL 25 WIN 25×2
09/11/2022 DTL 70 WIN 70
08/11/2022 DTL 59 MISS
07/11/2022 DTL 67 WIN 67 DB
06/11/2022 DTL 24 MISS
05/11/2022 DTL 21 WIN 21×2
04/11/2022 DTL 67 MISS
03/11/2022 DTL 57 WIN 57×2
02/11/2022 DTL 38 WIN 38
01/11/2022 DTL 30 MISS
31/10/2022 DTL 40 WIN 40
30/10/2022 DTL 47 WIN 47×2
29/10/2022 DTL 81 MISS
28/10/2022 DTL 12 WIN 12
27/10/2022 DTL 93 WIN 93
26/10/2022 DTL 23 MISS
25/10/2022 DTL 67 WIN 67
24/10/2022 DTL 35 MISS
23/10/2022 DTL 60 Win 60
22/10/2022 DTL 80 Win 80×2
21/10/2022 DTL 52 MISS
20/10/2022 DTL 85 WIN 85
19/10/2022 DTL 94 WIN 94
18/10/2022 DTL 58 WIN 58
17/10/2022 DTL 65 WIN 65
16/10/2022 DTL 80 WIN 80
15/10/2022 DTL 76 WIN 76
14/10/2022 DTL 62 WIN 62
13/10/2022 DTL 41 WIN 41
12/10/2022 DTL 36 WIN 36
11/10/2022 DTL 68 MISS
10/10/2022 DTL 68 MISS
09/10/2022 DTL 89 MISS
08/10/2022 DTL 12 MISS
07/10/2022 DTL 09 MISS
06/10/2022 DTL 32 MISS
05/10/2022 DTL 80 MISS
04/10/2022 DTL 70 MISS
03/10/2022 DTL 43 MISS
02/10/2022 DTL 51 WIN 51×2
01/10/2022 DTL 19 WIN 19 DB
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT