ĐỘC THỦ 1 LỖ MIỀN BẮC 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 11/12/2023

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
10/12/2023 CHO 46 MISS
09/12/2023 CHO 34 WIN 34
08/12/2023 CHO 76 MISS
07/12/2023 CHO 98 MISS
06/12/2023 CHO 12 WIN 12
05/12/2023 CHO 03 MISS
04/12/2023 CHO 02 MISS
03/12/2023 CHO 80 WIN 80
02/12/2023 CHO 30 WIN 30
01/12/2023 CHO 21 MISS
30/11/2023 CHO 23 MISS
29/11/2023 CHO 31 MISS
28/11/2023 CHO 09 WIN 09×2
27/11/2023 CHO 18 WIN 18
26/11/2023 CHO 02 WIN 02
25/11/2023 CHO 07 WIN 07
24/11/2023 CHO 27 WIN 27
23/11/2023 CHO 63 WIN 63×2
22/11/2023 CHO 20 MISS
21/11/2023 CHO 29 WIN 29×2
20/11/2023 CHO 68 MISS
19/11/2023 CHO 65 MISS
18/11/2023 CHO 90 WIN 90
17/11/2023 CHO 92 WIN 92
16/11/2023 CHO 80 WIN 80
15/11/2023 CHO 24 WIN 24
14/11/2023 CHO 56 MISS
13/11/2023 CHO 93 WIN 93
12/11/2023 CHO 10 WIN 10
11/11/2023 CHO 37 WIN 37×2
10/11/2023 CHO 81 WIN 81
09/11/2023 CHO 47 WIN 47
08/11/2023 CHO 26 WIN 26 DB
07/11/2023 CHO 93 WIN 93
06/11/2023 CHO 93 MISS
05/11/2023 CHO 90 WIN 90
04/11/2023 CHO 20 WIN 20
03/11/2023 CHO 56 WIN 56
02/11/2023 CHO 45 WIN 45
01/11/2023 CHO 76 MISS
31/10/2023 CHO 58 MISS
30/10/2023 CHO 10 MISS
29/10/2023 CHO 68 WIN 68
28/10/2023 CHO 46 MISS
27/10/2023 CHO 60 WIN 60
26/10/2023 CHO 03 MISS
25/10/2023 CHO 32 WIN 32
24/10/2023 CHO 56 MISS
23/10/2023 CHO 08 WIN 08
22/10/2023 CHO 70 MISS
21/10/2023 CHO 84 WIN 84
20/10/2023 CHO 10 MISS
19/10/2023 CHO 84 WIN 84
18/10/2023 CHO 73 WIN 73
17/10/2023 CHO 34 MISS
16/10/2023 CHO 15 WIN 15
15/10/2023 CHO 90 WIN 90
14/10/2023 CHO 53 WIN 35×2
13/10/2023 CHO 35 WIN 35×3
12/10/2023 CHO 46 WIN 46
11/10/2023 CHO 03 MISS
10/10/2023 CHO 19 WIN 19
09/10/2023 CHO 50 WIN 50×2
08/10/2023 CHO 24 MISS
07/10/2023 CHO 36 MISS
06/10/2023 CHO 72 MISS
05/10/2023 CHO 84 MISS
04/10/2023 CHO 02 MISS
03/10/2023 CHO 83 MISS
02/10/2023 CHO 48 MISS
01/10/2023 CHO 52 WIN 52
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT