SONG THỦ LÔ VIP MIỀN BẮC 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 05/12/2022

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

THỐNG KÊ SONG THỦ LÔ

Ngày chốt Nội dung Kết quả Theo
05/12/2022 CHO 24-42 WIN 42×2
04/12/2022 CHO 36-63 WIN 36
03/12/2022 CHO 28-82 WIN 28
02/12/2022 CHO 03-30 MISS
01/12/2022 CHO 09-90 WIN 90
30/11/2022 CHO 37-73 WIN 37
29/11/2022 CHO 47-74 MISS
28/11/2022 CHO 06-60 WIN 06
27/11/2022 CHO 56-65 WIN 65
26/11/2022 CHO 15-51 MISS
25/11/2022 CHO 46-64 WIN 46
24/11/2022 CHO 47-74 MISS
23/11/2022 CHO 23-32 WIN 32
22/11/2022 CHO 12-21 WIN 21-12×2
21/11/2022 CHO 36-63 MISSS
20/11/2022 CHO 26-62 Win 26
19/11/2022 CHO 47-74 Miss
18/11/2022 CHO 47-74 Miss
17/11/2022 CHO 26-62 WIN 26
16/11/2022 CHO 38-83 WIN 83
15/11/2022 CHO 14-41 WIN 14×2
14/11/2022 CHO 58-85 MISS
13/11/2022 CHO 15-51 WIN 51
12/11/2022 CHO 79-97 WIN 79
11/11/2022 CHO 89-98 WIN 89
10/11/2022 CHO 57-75 WIN 57-75
09/11/2022 CHO 23-32 WIN 23×2
08/11/2022 CHO 19-91 WIN 19
07/11/2022 CHO 14-41 WIN 41
06/11/2022 CHO 26-62 WIN 26
05/11/2022 CHO 67-76 WIN 76
04/11/2022 CHO 17-71 WIN 71 DB
03/11/2022 CHO 19-91 WIN 19 DB
02/11/2022 CHO 69-96 WIN 69
01/11/2022 CHO 23-32 WIN 23
31/10/2022 CHO 38-83 WIN 83
30/10/2022 CHO 46-64 WIN 46
29/10/2022 CHO 01-10 WIN 01
28/10/2022 CHO 48-84 MISS
27/10/2022 CHO 59-95 WIN 59×2
26/10/2022 CHO 48-84 WIN 48
25/10/2022 CHO 13-31 WIN 13
24/10/2022 CHO 46-64 WIN 64
23/10/2022 CHO 19-91 WIN 19-91×3
22/10/2022 CHO 34-43 Miss
21/10/2022 CHO 37-73 WIN 37-73×2
20/10/2022 CHO 07-70 WIN 70
19/10/2022 CHO 26-62 MISS
18/10/2022 CHO 08-80 MISS
17/10/2022 CHO 17-71 WIN 17
16/10/2022 CHO 04-40 WIN 40
15/10/2022 CHO 56-65 WIN 65
14/10/2022 CHO 47-74 WIN 74×2 DB
13/10/2022 CHO 38-83 WIN 83
12/10/2022 CHO 39-93 MISS
11/10/2022 CHO 58-85 WIN 85
10/10/2022 CHO 29-92 MISS
09/10/2022 CHO 35-53 WIN 35
08/10/2022 CHO 23-32 MISS
07/10/2022 CHO 01-10 WIN 01-10
06/10/2022 CHO 03-30 MISS
05/10/2022 CHO 12-21 WIN 12
04/10/2022 CHO 79-97 MISS
03/10/2022 CHO 58-85 MISS
02/10/2022 CHO 60-06 MISS
01/10/2022 CHO 59-95 MISS
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT