ĐÁ XIÊN+BAO LÔ MIỀN NAM 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 24/03/2023

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

24-03-2023 BD:32-72 VL:43-83 TV:38-03 RA VL 43
23-03-2023 TN:89-98 AG:34-43 BTH:48-84 MISS
22-03-2023 DN:24-64 CT:19-69 ST:14-91 RA ST 14
21-03-2023 VT:23-32 BL:29-92 BTR:48-84 RA BL:92 BTR 84
20-03-2023 HCM:32-72 DT:43-83 CM:03-58 MISS
19-03-2023 TG:30-70 KG:23-63 DL:25-75 MISS
18-03-2023 HCM:39-89 LA:34-84 HG:98-43 BP:93-48 MISS
17-03-2023 BD:46-98 VL:18-68 TV:81-86 RA BD 46 TV:81-86
16-03-2023 TN:47-97 AG:47-74 BTH:29-92 MISS
15-03-2023 DN:24-74 CT:29-79 ST:47-42 RA DN 74 CT:79 G8
14-03-2023 VT:70-75 BL:25-57 BTR:20-07 RA VT 75
13-03-2023 HCM:41-91 DT:46-69 CM:19-64 RA HCM 91 DT:46
12-03-2023 TG:26-76 KG:21-67 DL:62-12 WIN KG 21-67 DL 62 DB
11-03-2023 HCM:20-60 LA:25-75 HG:57-07 BP:52-02 RA HG 57
10-03-2023 BD:34-98 VL:50-56 TV:54-74 MISS
09-03-2023 TN:37-87 AG:23-28 BTH:78-32 WIN AG 23-28
08-03-2023 DN:89-98 CT:77-72 ST:15-27 RA ST 27
07-03-2023 VT:14-27 BL:46-58 BTR:64-91 MISS
06-03-2023 HCM:13-36 DT:31-58 CM:19-68 RA CM 68
05-03-2023 TG:34-89 KG:43-84 DL:39-98 RA DL 39
04-03-2023 HCM:01-06 LA:65-36 HG:15-78 BP:56-51 RA HCM 06 LA 36
03-03-2023 BD:27-37 VL:31-39 TV:14-72 RA VL:31 TV:72×2
02-03-2023 TN:25-75 AG:76-52 BTH:50-02 RA BTH 50
01-03-2023 DN:67-72 CT:72-26 ST:27-54 MISS
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT