ĐÁ XIÊN+BAO LÔ MIỀN NAM 300K
Thống kê đã cập nhật lúc 24/06/2024

⚠ XIN LƯU Ý!!!

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp.

Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

Khi nạp thành công cầu đẹp sẽ hiện ra cho anh em.

Anh em sẽ nhận số từ 9h30 đến 18h00 hằng ngày.

23-06-2024TG:26-62 KG:17-71 DL:12-2122-06-2024HCM 19-91 LA:14-41 HG:69-96 BP 46-6421-06-2024BD 48-84 VL:39-93 TV:34-4320-06-2024TN:34-74 AG:12-71 BTH 21-7619-06-2024DN 09-90 CT:04-40 ST 45-5418-06-2024VT 25-52 BL20-57 BTR 07-7017-06-2024HCM:24-47 DT:29-79 CM:42-9716-06-2024TG:14-64 KG:19-69 DL:46-9615-06-2024HCM 12-71 LA:20-70 HG 87-37 BP 23-7814-06-2024BD 12-21 VL 26-62 TV 67-7613-06-2024TN 14-41 AG 46-64 BTH 56-65 12-06-2024DN 09-45 CT:40-90 ST 54-4511-06-2024VT 56-65 BL:15-51 BTR 06-6010-06-2024HCM 12-21 DT 17-71 CM 26-6209-06-2024TG 38-83 KG:33-66 DL 37-5108-06-2024HCM 01-15 LA:56-06 HG:51-65 BP:10-6007-06-2024BD 60-06 VL:08-80 TV:15-5106-06-2024TN 15-56 AG:06-51 BTH:01-1005-06-2024DN 15-65 CT:45-54 ST:32-7204-06-2024VT 24-42 BL 34-43 BTR 47-7403-06-2024HCM 30-80 DT 25-75 CM 57-0702-06-2024TG 12-67 KG 17-76 DL 21-7101-06-2024Hcm 02-20 LA 25-52 HG 57-75 BP 07-70
WIN TG 26 KG 71 DL 21
WIN HCM 91 DB LA:41-14 DB
WIN BD 84×2 VL 39 TV 34-43
WIN TN:74×2 DB AG 12-71 BTH 76
WIN DN 90 CT 04 DB
MISS
MISS
WIN TG 69 DL 96
WIN HCM 12×2 LA 70 HG 37-87
WIN TV 67-76×2 DB G8
WIN TN 41×2 AG 46-64 BTH 65
RA CT 40 ST 45-54
RA BL 15 BTR 06-60
RA DT 71
WIN TG 38
WIN HCM 01X3.LA 06
WIN BD 06-60 TV 15×2
MISS
Win DN 15-65 CT 45 DB-54
Win BL:34×2-43 G8 BTR:74 G8
Win HCM 80 DB DT 75
Win TG 12-67 KH 17-76
Ra hcm 02 LA 52
KẾT QUẢ SỔ SỐ ĐÃ CẬP NHẬT